img1 en

Pro Deo

Wanneer u een laag gezinsinkomen heeft, komt u in aanmerking voor het systeem van de juridische tweedelijnsbijstand, ook “Pro Deo” genoemd.

In dit systeem worden de prestaties van de advocaat betaald door de overheid.

Tenzij er kosteloze rechtspleging is bekomen, zal u ook de gerechtskosten moeten betalen, zoals rolrecht, uittreksels rijksregister, kopiekosten van een strafdossier, enz...

Via deze link:inkomensgrenzen kan u nagaan of u in aanmerking komt.

Indien u wenst dat wij Pro Deo werken, brengt u naar de consultatie volgende documenten mee :

  • Attest samenstelling van gezin (dienst bevolking)
  • Kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en alle samenwoners
  • Bewijs van inkomsten voor de 2 laatste maanden (attest OCMW, attest vakbond/mutualiteit (dagbedrag), loonfiches,…) van alle leden van het gezin
  • Schoolattest voor de meerderjarige studenten in het gezin
  • Bewijs van ontvangen/betaald onderhoudsgeld Recent aanslagbiljet van de verkeersbelasting
  • Recent aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
  • Het laatste aanslagbiljet personenbelasting van alle meerderjarige leden van het gezin
  • Bewijsstukken van de eventuele buitengewone schuldenlast die werkelijk wordt betaald (2 maand !)

Advocatenkantoor Aalst

Telephone:
+32 (0)53 70 47 98

Fax:
+32 (0)53 70 64 59

Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adress:
Binnenstraat 39
9300 Aalst
Belgium

Location:
click here