<h2>Juridische informatie omtrent het privacy-beleid</h2>
<p>Deze website wordt beheerd door Mr. Joost Callebaut, met kantoor te 9300 Aalst, Binnenstraat 39 (KBO 0851.801.639).</p>
<p>Voor eventuele vragen of opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op: <a href="mailto:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.;>Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.;/a></p>
<h2>Bescherming van de persoonlijke levenssfeer</h2>
<p>Ons advocatenkantoor vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Op deze pagina geven wij dan ook meer uitleg omtrent het beleid aangaande de verwerking van de persoonsgegevens die u via het contactformulier op onze website aan ons heeft verstrekt.</p>
<p>Indien u onze website bezoekt louter om informatie te vinden over de werking van ons kantoor en onze dienstverlening, dan worden van u geen gegevens verwerkt. Dit is enkel het geval wanneer u het contactformulier op onze website invult. Op dat moment wordt u immers gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen.</p>
<p>De gegevens die door u worden verstrekt worden behandeld overeenkomstig het beleid dat u op deze pagina kan terugvinden. Dit is in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die wij hebben inzake de verwerking van persoonsgegevens.</p>
<p>De gegevens die u meedeelt aan het advocatenkantoor moeten u vanzelfsprekend toebehoren, minstens moet u toestemming hebben om de gegevens door te geven en te laten gebruiken door het advocatenkantoor. Indien u gebruik maakt van valse gegevens of indien u gegevens doorgeeft zonder dat u hiervoor toestemming heeft, dan kan het gebruik van de website u tijdelijk of definitief worden ontzegd.</p>
<h2>Verwerking van persoonsgegevens</h2>
<p>Het advocatenkantoor verzamelt of verwerkt ten aanzien van de bezoekers van deze website geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming vereist is.</p>
<p>Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel voor de doeleinden die vermeld staan op deze pagina. Indien wij uw gegevens voor andere doeleinden willen verwerken of indien wij deze zouden doorgeven aan ondernemingen waarmee wij samenwerken, dan zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Het staat u vanzelfsprekend vrij om u hiertegen te verzetten.</p>
<p>De persoonsgegevens worden door ons bewaard in een beveiligde omgeving. Enkel personen in dienst van het advocatenkantoor, of personen waarmee het advocatenkantoor een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Deze toegang is beperkt tot de mate waarin deze noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie of hun opdracht.<strong></strong></p>
<h2>Doel van de verwerking</h2>
<p><span style="font-size: 12.16px;">Wij verwerken de persoonsgegevens:</span></p>
<ul style="font-size: 12.16px;">
<li>om met u in contact te treden,&nbsp;</li>
<li>om u de diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd,&nbsp;</li>
<li>om u te informeren over het eigen aanbod van diensten en&nbsp;</li>
<li>voor het personaliseren van het eigen aanbod van diensten.</li>
</ul>
<p class="MsoNormal"><span lang="NL-BE">Indien u informatie wil over uw persoonsgegevens die op ons kantoor worden bewaard, dan kan u een verzoek richten tot inzage/verbetering/overdracht/verwijdering van deze gegevens via&nbsp;<a href="mailto:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.;>Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.;/a>. U dient een kopie mee te sturen van uw identiteitskaart.</span></p>
<h2>Update van deze privacyverklaring</h2>
<p style="font-size: 12.16px;">Deze privacyverklaring kan steeds worden bijgewerkt.</p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" data-mce-bogus="1" style="position: absolute; left: 0px; top: 375px; width: 10px; height: 10px; overflow: hidden;">
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="NL-BE" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="NL-BE">om met u in contact te treden, </span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="NL-BE" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="NL-BE">om u de diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd, </span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="NL-BE" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="NL-BE">om u te informeren over het eigen aanbod van diensten en </span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><span lang="NL-BE" style="mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="mso-list: Ignore;">-<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="NL-BE">voor het personaliseren van het eigen aanbod van diensten. </span></p>
</div>

Cabinet d'avocats à Alost

Téléphone:
+32 (0)53 70 47 98

Fax:
+32 (0)53 70 64 59

E-mail:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Addresse:
Binnenstraat 39
9300 Alost
Belgique

Emplacement:
clicquez ici